Begeleiding (WMO)

Ondersteunende Begeleiding

Sommige mensen hebben tijdelijk of langdurig hulp nodig bij de dagelijkse gang van zaken. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan het ordenen van uw administratie? Of hebt u ondersteuning nodig bij uw bezoek aan de huisarts of ziekenhuis dan kan Thuiszorg De ZorgSter u daarbij ondersteunen. Deelnemen aan maatschappelijke activiteiten buitenshuis behoort ook tot de mogelijkheid.

Activerende Begeleiding

Na ziekte of een ongeluk kunt u bepaalde taken in uw dagelijks leven misschien (tijdelijk) niet meer zelf vervullen. Activerende begeleiding kan er voor zorgen dat u met professionele hulp deze taken op den duur weer zelfstandig kunt vervullen.

Menu