Voor de diensten die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

De eigen bijdrage wordt door de Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïnd. Op de website www.hetcak.nl van het CAK kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage.

Ook kunt u het gratis informatienummer 0800-1925 van het CAK bellen.

Menu