Casemanagement Dementie

Bij (beginnende) dementie verandert veel in het dagelijks leven voor zowel de cliënt als diens naasten. Dit kan verwarring en veel vragen opleveren. Niet altijd heeft uw huisarts veel ervaring met deze problematiek. In dat geval kunt u een casemanager aanvragen via de wijkverpleegkundige. Een casemanager wordt ook wel een dementie consulent of traject begeleider genoemd. Deze kan u helpen bij het vinden van de juiste zorgmogelijkheden, het vinden van praktische oplossingen, maar ook bij het bieden van steun en begeleiding.

Casemanagement dementie wordt uit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar vergoed (Indien u een WLZ indicatie heeft, wordt dit door het zorgkantoor vergoed).

Thuiszorg De ZorgSter is aangesloten bij het regionale netwerk dementie en kan casemanagement dementie leveren in de volgende woonplaatsen:

    • Den Haag
    • Rijswijk
    • Leidschendam – Voorburg
    • Zoetermeer

Momenteel kunnen er wachttijden voor casemanagement dementie ontstaan. Indien u verzekerd bent bij CZ, Menzis, ONVZ, VGZ of Caresq geldt een wachttijd van onbepaalde tijd.
(peildatum 1 augustus 2022).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of aan uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen)

Menu