Een indicatiegesprek

Indiceren van palliatieve zorg / Hoe gaat dat?

De indiceerder van thuiszorg de ZorgSter is een HBO verpleegkundige niveau 5 met kennis en ervaring in de Palliatief (Terminale) Zorg. Deze verpleegkundige komt op afspraak bij u thuis om te indiceren. Indiceren houdt in dat er door een bevoegde Indiceerder samen met u en uw naasten gekeken wordt welke zorgvragen u op dat moment heeft. Vervolgens kijkt u samen waaraan ú prioriteit geeft en welke rol uw familie en naasten/vrijwilligers kunnen en willen uitvoeren tijdens de afgesproken verzorging en verpleging in uw laatste levensfase.

Voor het leveren van deze zorgverlening is, op verzoek van uw zorgverzekeraar, een palliatief terminale zorgverklaring van de huisarts nodig. De coördinator Palliatieve zorg zal deze verklaring, ná uw toestemming, via de huisarts of behandelend specialist regelen. Deze verklaring wordt toegevoegd aan uw zorgdossier.

U betaalt geen eigen bijdrage voor palliatief (terminale) zorgverlening.

Menu