Goede dossiervorming door uw huisarts

Het zorgvuldig bijhouden van het pati├źntendossier is van groot belang voor de continu├»teit van zorg. Uw huisarts heeft relevante informatie beschikbaar voor diensten die buiten kantooruren de zorg overnemen. Vraag uw huisarts op welke wijze hij deze gegevens beschikbaar stelt waardoor de zorg ook buiten kantooruren en in de weekenden door kan gaan op basis van zijn medische informatie.

Menu