(Her)indiceren wijkverpleging / PGB

Indiceren wijkverpleging

Door de hervormingen in de zorg speelt de wijkverpleegkundige een centrale rol in de zorg thuis De rollen en taken van wijkverpleegkundigen veranderen hierdoor. De wijkverpleegkundige stelt na een huisbezoek en het verzamelen van uw medische gegevens een indicatie. Hierbij wordt ook gekeken wat u zelf kunt en welke taken er door uw mantelzorgers overgenomen kunnen worden. Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige het volgende nodig:

  • Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist
  • Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig
  • Kopie van een verzekeringspas/ polisblad
  • Kopie van een legitimatiebewijs

(Her) indiceren wijkverpleging PGB

De wijkverpleegkundige indiceert ook voor mensen die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben of willen aanvragen voor wijkverpleging. Nadat de wijkverpleegkundige een melding heeft gekregen dat u graag zelf de zorg wilt inkopen en dat u hiervoor opnieuw geïndiceerd dient te worden, wordt er contact met u opgenomen en vindt er een huisbezoek plaats. Tijdens dit bezoek let de wijkverpleegkundige op wat u zelf kan en welke taken u mantelzorgers kunnen overnemen. Aan de hand van uw zorgvraag wordt de indicatie afgegeven.

Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige het volgende nodig:

  • Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist
  • Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig
  • Kopie van een legitimatiebewijs
  • Kopie van een verzekeringspas/ polisblad

Nadat de wijkverpleegkundige heeft geïndiceerd voor de functie persoonlijk verzorging en/of verpleging wordt het verpleegkundige gedeelte van het aanvraagformulier zelf door de verpleegkundige ingevuld. Het gedeelte voor de verzekerde en het budgetplan moet u zelf invullen Vervolgens kunt u de formulieren naar uw verzekeraar opsturen. Nadat de zorgverzekeraar uw formulieren heeft ontvangen dan krijgt u van de zorgverzekeraar te horen of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Met de zorgverzekeraars CZ, Menzis, ONVZ, VGZ en Caresq hebben wij geen afspraken om voor een
PGB wijkverpleging een indicatiestelling te doen.”

Menu