Klachtenregeling

Niet tevreden?

Wij streven er naar dat u zich op uw gemak voelt en thuis voelt bij De ZorgSter en dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze zorgverlening. Een klacht zien wij bij De ZorgSter dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit eerst met de desbetreffende persoon zelf.  U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter ook gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt dan uw klacht indienen bij onze interne klachtenfunctionaris.

De ZorgSter heeft ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie. U kunt hen bereiken per mail of telefonisch om de situatie te bespreken en te bepalen hoe u uw klacht wilt laten afhandelen. De externe klachtencommissie is bereikbaar bij Quasir, een expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Meer informatie is te vinden op www.quasir.nl. Zij zijn bereikbaar via bemiddeling@quasir.nl of via telefoonnummer

085 487 4012. U kunt ook een brief sturen naar Klachtencommissie Quasir t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 2021, 7940 KA Meppel.

U kunt er ook voor kiezen om een medewerker van Zorgbelang in te schakelen om u te adviseren. Zorgbelang is een onafhankelijke organisatie die cliënten in de zorg vertegenwoordigt en bijstaat. Op de website van Zorgbelang (www.zorgbelanginclusief.nl) kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u bellen naar 088 – 929 4000 of stuur een e-mail naar info@zorgbelanginclusief.nl.

Welke route u ook kiest, u heeft altijd het recht om advies en ondersteuning bij de klachtafhandeling in te schakelen. Onze klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van een brief, luisteren, meedenken en uitleg geven.

Als u na deze opties nog niet tevreden bent, kunt een klacht voorleggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie. Thuiszorg De ZorgSter is aangesloten bij deze Geschillencommissie. Deze heet Stichting Zorggeschil, Postbus 132, 3480 AC Oosterwolde. Lees hier meer over op www.zorggeschil.nl. Een klachtbrief aan de Geschillencommissie moet tenminste de datum, de naam en het adres van de klager bevatten en een omschrijving van de klacht. U kunt u klacht sturen naar de ambtelijke secretaris via info@zorggeschil.nl. De ambtelijke secretaris is telefonisch te bereiken op 06 125 830 75.

Het klachtengeld bij de Geschillencommissie bedraagt € 50,-. Alle andere hierboven reeds vermelde opties zijn voor u gratis.

Menu