Organisatie

Visie

Welzijn is zich wel voelen, tevreden en gelukkig zijn. Door de toenemende druk in de huidige samenleving, de tijdnood waarin wij steeds verkeren, het minder aandacht aan elkaar schenken, dit samen doet ons schade toe. Het welzijn van de mens komt mede hierdoor helaas flink onder druk te staan.

Naast het verlenen van goede zorg is het de intentie van de ZorgSter een bijdrage te leveren om het welzijn van de zorgvragers te bevorderen, te behouden dan wel te vergroten.

Door het tonen van begrip en voldoende inlevingsvermogen hebben wij als doel om dit samen voor u te verwezelijken.

Goede zorg hoort bij welzijn, welzijn bij de zorg!

Missie

Door onze integere manier van bejegening, persoonlijke betrokkenheid én een professionele aanpak in de zorg en dienstverlening die door ons verricht worden zijn wij er van overtuigd dat dit het welzijn van onze clienten ten goede komt.

Wij nemen een signalerende rol aan om eventuele situaties die niet horen bij de beoogde zorg- en dienstverlening tijdig te herkennen en hier adequaat op te handelen.

Menu