Palliatief hulpbezoek

Is er nog kans op een prognose herstel of definitief geen herstel?

In deze fase is nog niet definitief vastgesteld dat u of uw naaste niet meer kan genezen. Toch zijn er in deze fase al vermoedens dat genezing van uw ziekte of dat van uw naaste niet meer mogelijk zal zijn. In deze fase is het vernemen van een (vermoedelijk) slechte prognose, het verwerken ervan, maar ook een nieuw evenwicht vinden en/of omgaan met klachten en symptomen een fase waarin behoefte is aan hulp.

Thuiszorg de ZorgSter vindt het belangrijk, dat u over de vragen die spelen, zo snel als mogelijk de juiste informatie aangereikt krijgt. Palliatieve hulpbezoeken zijn helpende gesprekken thuis, samen met de coördinator Palliatieve zorg. Deze ondersteuning biedt Thuiszorg de ZorgSter zonder in rekening te brengen bij u aan omdat we, uit ervaring, weten dat een bezoek bij u of uw naasten thuis kan helpen voorkomen dat u en uw naasten onnodig lang met bepaalde vragen of problemen blijven lopen.

Menu