Palliatief terminale zorgverklaring

Uitgangspunt is dat u die zich in de laatste fase van uw leven bevindt, voor zover mogelijk en verantwoord, in uw eigen omgeving en in de kring van uw naasten en dierbaren moet kunnen overlijden. Een indicatie voor palliatief terminale zorg (PTZ-indicatie) is bedoeld om u met een levensbedreigende ziekte in die laatste levensfase die zorg te kunnen bieden die u en uw directe omgeving zoveel mogelijk ontlast.

De indicatie voor palliatief terminale zorg wordt altijd voor een bepaalde tijd van 3 maanden afgegeven.

Het accent van de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding ligt op comfort gedurende de laatste levensfase, adequate pijnbestrijding, behoud van kwaliteit van leven en uw begeleiding en van uw naasten. De keuze voor de thuissituatie betekent dat er in de thuissituatie voor het toezicht uw mantelzorger (of vrijwilliger) aanwezig moet zijn op die momenten dat u niet alleen kan zijn en de zorgprofessional niet aanwezig is.

De wens van u is hierin bepalend. Als er rond de klok (24 uur/dag) thuiszorg nodig is met daarbij ook het overnemen van het toezicht van de mantelzorger door een zorgprofessional ’s-nachts betekent dit in de praktijk de eerder afgegeven indicatie verder op maat gemaakt moet worden. Dit heet een herindicatie.

Een indicatie voor PTZ wordt afgegeven door de huisarts als de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat u nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Omdat feitelijk die laatste levensfase ook langer dan drie maanden kan duren is een PTZ verklaring 12 maanden.

Menu