Palliatief zorgbezoek

Er is geen herstel meer mogelijk. Wat nu?

Wanneer uw arts u of uw naaste vertelt dat genezing niet meer mogelijk is, hebben u en uw naasten tijd nodig om dit bericht te verwerken. Soms is er zelfs niets aan u of uw naaste te zien, nooit eerder klachten gehad en komt de diagnose “als een donderslag bij heldere hemel”. Soms ook niet: dan is er vaak al sprake van een behandelproces waarin alle mogelijkheden zijn benut en u of uw naaste te horen krijgt “u bent uitbehandeld en we kunnen niets meer voor u doen”. Het besef van de laatste levensfase en het gaan sterven is een harde realiteit die u of uw naaste tot zich moet laten doordringen.

Het roept vanzelfsprekend vragen op, zoals:

 • Hoe ziet de toekomst er voor mij en mijn naasten er uit?
 • Welke klachten en symptomen kan ik krijgen?
 • Hoe kan ik mijn partner en kinderen ondersteunen?
 • Hoe kunnen zij mij ondersteunen, zonder dat zij overbelast raken?
 • Hoe kan ik, samen met mijn naasten, mij op veranderingen voorbereiden?
 • Waar kan ik hulp vinden bij mijn verwerking, als ik deze nodig heb?

Thuiszorg de ZorgSter vindt het belangrijk dat u en/of uw naaste ook in deze fase over de vragen die spelen, zo snel als mogelijk de juiste informatie en zo nodig de eerste professionele zorg en begeleiding aangereikt krijgt.

Onderwerpen die in een palliatief hulpbezoek ter sprake (kunnen) komen zijn onder andere:

 • Hoe zal het gaan met mijn zelfredzaamheid, onze draaglast en onze draagkracht binnen het gezin of de familie?
 • Ik heb angst voor pijn, hoe kan pijn voorkomen worden of bestreden?
 • Ik ben vermoeid, heb verminderde eetlust en andere lichamelijke ongemakken…
 • Wat kan ik zelf doen?
 • Hoe kan ik omgaan met mijn verdriet en onzekerheid?
 • Ik heb nog zoveel levensvragen. Hoe en wanneer bespreek ik die?
 • Welke voorzieningen zijn er voor mij in de palliatieve zorg, waar kan ik ze vinden?

In deze fase is het vaak uw naaste die als mantelzorger voor u zorgt. Thuiszorg de ZorgSter ondersteunt de mantelzorger bij de uitvoering van deze zorg en begeleidt daarbij de mantelzorger met een luisterend oor, een helpend advies of samenzorg.

Menu