Palliatieve zorgverlening dag/nacht

Palliatieve Terminale zorgverlening: er is meer professionele zorg nodig gedurende de dag en/of de nacht

Indien u of uw naaste wenst, of uw medische/mentale conditie vraagt om professionele zorg en aandacht dan kan Thuiszorg de ZorgSter u overdag en in de nacht uitbreiding van zorgmomenten geven.

Thuiszorg de ZorgSter geeft, zo nodig in 24 uursaanwezigheid, professionele palliatief (terminale) zorgverlening bij u thuis: van persoonlijke verzorging tot gespecialiseerde verpleging en begeleiding. Wij werken nauw samen met uw naasten en eventuele vrijwilligers.

Indien een indicatie voor deze palliatief terminale zorgverlening moet plaatsvinden zal de coördinator Palliatieve Zorg, na uw toestemming, een indicatiegesprek voor u regelen.

Menu