Rol van de huisarts in de Palliatief (Terminale) Zorg

De meeste mensen geven aan dat zij dit het liefst in de eigen vertrouwde omgeving willen sterven. Om deze laatste periode van het leven thuis te kunnen doorbrengen is de steun van de huisarts van wezenlijk belang.

In de palliatief ( terminale) fase speelt ook uw huisarts een belangrijke rol. Thuiszorg de ZorgSter adviseert u en uw naasten om tijdig contact te leggen met uw huisarts om medische zaken alsook andere belangrijke zaken tijdig met elkaar te bespreken.

Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar, ziet u regelmatig en houdt contact met u. Uw huisarts stemt (zo nodig) en met uw toestemming af met uw medisch specialisten in het ziekenhuis. U maakt met uw huisarts afspraken over uw wensen en verwachtingen rond uw medische begeleiding thuis en de wijze van afstemmen tussen de huisarts en andere betrokkenen

Goede Communicatie en empathie , goede beschikbaarheid goede dossiervorming en goede overdracht zijn noodzakelijke voorwaardes van Thuiszorg de ZorgSter om uw zorg thuis goed te regelen.

Vertel bijvoorbeeld aan uw huisarts wat u belangrijk vindt in deze fase, welke wensen en verwachtingen u heeft. Daarnaast kunt u samen afspraken maken over de behandeling en begeleiding die het beste bij uw situatie past. Bijvoorbeeld hoe uw klachten het beste kunnen worden aangepakt, en of u kunt stoppen met bepaalde behandelingen, zodat u minder last heeft van bijvoorbeeld bijwerkingen. Ook hoe u om kunt gaan met gevoelens en emoties, zoals onzekerheid, angst en depressive kunt u met u met uw huisarts bespreken.

Kennismakingsbezoek aanvragen
Indien u in het ziekenhuis verblijft of als u poliklinisch behandeld en naar verwachting binnen korte tijd naar huis gaat, kan u een van uw naasten het verzoek doen een eerste Palliatief huisbezoek alvast te regelen. Ook de transferverpleegkundige in uw ziekenhuis kan dit voor u regelen.

Bent u thuis? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Menu