Uitgangspunt

Het is belangrijk dat u zelf eerst alle ruimte en gelegenheid neemt (en krijgt) om met uw naasten na te denken en te praten over wat u (niet) wilt. U wilt immers zorgvuldig uw besluiten nemen.

Bent u naaste?

U speelt een belangrijke rol in het regelen en soms ook het uitvoeren van onderdelen van de palliatieve zorg aan uw naaste. Deze taak kan moeilijk en zwaar zijn. Daarnaast is het confronterend als uw naaste ongeneeslijk ziek is. Daarom hebben naasten vaak ook praktische tips en steun nodig. Thuiszorg De ZorgSter biedt deze ondersteuning.

Kijkt u eens bij ons aanbod wat de mogelijkheden kunnen zijn: u kunt bellen om een afspraak te maken met de coördinator Palliatieve Zorg telefoonnummer: 06 38 44 54 39 De coördinator is 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar.

Menu