Visie

Welzijn is zich wel voelen, tevreden zijn, gelukkig zijn. Door de toenemende druk in de huidige samenleving, de tijdnood waar we steeds in weer in verkeren, het daardoor minder aandacht aan elkaar schenken, komt het welzijn van de mens steeds verder onder druk te staan. Het welzijn van de mens komt mede hierdoor flink onderdruk te staan.

De intentie van De ZorgSter is een bijdrage te leveren om het welzijn van de zorgvragers te bevorderen, behouden dan wel te vergroten.

Goede zorg hoort bij welzijn, welzijn bij de zorg!

Missie

Door onze integere manier van bejegening, persoonlijke betrokkenheid naar de zorgvragers én een professionele aanpak in de diensten die door De ZorgSter verleend worden zijn wij er zeer van overtuigd dat dit het welzijn ten goede komt. Wij trachten ons dan ook in de positie van onze zorgvragers te plaatsen, een signalerende rol aan te nemen om zo adequaat mogelijk op de situatie te kunnen inspelen.

Menu