Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar welke vorm(en) van zorg u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld verpleging en/of persoonlijke verzorging. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, een medisch specialist en/ of de maatschappelijk werker.

  • Wat wilt en kunt u zelf doen?
  • Wat heeft ú nodig?
  • Hoe kunt u zélf de regie houden?
  • Wat willen en kunnen uw naasten voor u doen?
  • Zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen?
  • en waarom (niet)?

Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en het eigen risico is niet van toepassing.

WLZ (Wet langdurige zorg)

Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan Thuiszorg De ZorgSter overbruggingszorg thuis bij u leveren tot het moment dat u wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook kunt u er voor kiezen om thuis te blijven wonen met WLZ zorg aan huis. Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg vergoed door het zorgkantoor.

U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Menu