Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ is de opvolger van de AWBZ en is per 1 januari 2015 ingevoerd. De WLZ geeft recht op zorg indien u permanent behoefte heeft aan continu zorg en toezicht in de nabijheid. Onder de WLZ worden verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke verzorging vergoed. Deze wet is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen met lichamelijke klachten en/of dementie en voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Om voor WLZ zorg in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ noodzakelijk. Als u niet in aanmerking komt voor een WLZ indicatie wordt de door ons geleverde verzorging en/of verpleging als wijkverpleging vergoed door uw zorgverzekeraar.

Thuiszorg De ZorgSter kan WLZ zorg leveren in de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer). Sinds 2022 kunt ook in de regio Zuid-Hollandse Eilanden (Spijkenisse en omgeving) bij ons terecht. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend en geïnd.

Wat kunt u van ons verwachten?

Thuiszorg De ZorgSter levert zorg volgens alle professionele richtlijnen en standaarden die in de zorg gelden. Kwaliteit staat hoog boven ons in het vaandel. Wij werken uitsluitend met deskundige en gediplomeerde zorgverleners.

Wij vinden het belangrijk om uw partner, familie en mantelzorgers zo veel als mogelijk bij de zorgverlening te betrekken. Uiteraard stemmen wij af met uw huisarts en andere behandelaars. Zelfredzaamheid en eigen regie staan bij ons voorop. Hiermee willen wij een bijdrage aan de kwaliteit van uw leven geven.

Wat betekent dit voor u?

  • De zorgverlening wordt altijd in overleg met u afgesproken en vastgelegd in een zorgplan. Wij zullen u daarbij informeren over de (on)mogelijkheden. Het zorgplan wordt steeds bijgesteld als u dat wilt of als dat nodig is.
  • Wij doen ons best om u te begeleiden om zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. In overleg met u en uw naasten hebben wij aandacht voor het borgen van 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Hiertoe kunnen wij in overleg ook andere diensten inschakelen zoals technologie, valpreventie, woningaanpassingen, dagbesteding etc. Als thuis blijven wonen niet meer verantwoord is, zorgen wij voor een goede overgang naar een opname.
  • Integrale zorg dus zorg in samenspraak met uw huisarts, apotheek en andere zorgverleners.
  • Er is een mogelijkheid tot het inschakelen van een specialist ouderengeneeskunde.
  • Als u daaraan behoefte heeft, kunt u aanspraak maken op cliëntondersteuning bij het maken van afspraken over zorgverlening etc.
Menu